For at arrangementene skal kunne gjennomføres slik at alle føler seg trygge, og at opplevelsen skal bli best mulig, ber vi deg være oppmerksom på følgende:

 • På Kristiansund Stadion er du forpliktet til å akseptere norsk lov, stadions reglement, FIFAs reglement, UEFAs sikkerhets- og arrangementsbestemmelser, samt rette deg etter de pålegg og anvisninger arrangør gir. 
 • Gyldig sesongkort/billett er påkrevet og må forevises ved forespørsel. Sesongkort/billett viser hvilken plass/seksjon du skal sitte/stå på. Sesongkortet/billetten gir deg ingen anledning til å benytte andre plasser, eller oppholde deg på andre tribuner/seksjoner. 
 • Å stå på en tribune som er definert som sittetribune er strengt forbudt under kamp. Vi har kun 1 stå-tribune/seksjon, og det er 1)-tribunen, inngang 8. 
 • På 1)-tribunen ("vår tribune/seksjon") er det i utgangspunktet ingen faste plasser. Men det bes om respekt for sentrale funksjoner som vakter, oppsanger, trommer, pyro-holdere, flagg-bærere, fotografer osv, får stå der det er best hensiktsmessig. 
 • Ingen må oppholde seg i trapper, inngangsarealer, rømningsveier, og lignende. Ingen form for klatring/forsering av gjerder, sperringer og lignende er tillatt. Eventuelle unntak for dette må søkes om til KBK, via styret i Uglan.
 • Følgende gjenstander er det strengt forbudt å ta med inn på stadion:
  - kniver, våpen eller gjenstander som kan benyttes som dette, eller som arrangør anser for å være en sikkerhetsrisiko
  - fyrverkeri jamfør NFFs regelverk
  - flasker av glass, eller plast med kork
  - Profersjonelt fotoapparat/videokamera/lydopptaker (unntak kan søkes om til KBK, via styret i Uglan)
  - dyr (unntak er dyr i tjeneste)
  - laserpekere eller lignende som kan forstyrre/skade spillere og andre som er til stede
  - bannere, flagg og lignende med kommersielle, religiøse, pornografiske, politiske eller rasistiske budskap
 • Voldsom, ukontrollert eller aggressiv opptreden, samt bruk av nedsettende språk er forbudt og kan føre til bortvisning fra stadion
 • Det er strengt forbudt å:
  - ta seg inn på banen (unntak er pyro-holdere og flaggbærere. Dette søker styret om til KBK
  - kaste gjenstander inn på banen, eller på tribunen
  - vise rasistiske holdninger
 • Det er forbudt å røyke utenom anvise områder
 • Det er ikke tillatt å selge, eller gi ut gratis effekter/varer/flyveblader og lignende på stadionområdet uten arrangørens skriftlige samtykke
 • Ugler som tar seg inn på område/tribune for bortesupportere vil kunne bli bortvis fra arenaen. Alle må til enhver tid følge de anvisninger og beskjeder som gis av Uglans ledelse, arrangør, vakter, politi og brannvesen.
 • Bannere, flagg, plakater og lignende som skal benyttes på tribunen, skal godkjennes av styret/TIFO-ansvarlig i Uglan
 • Pyroteknisk materiale skal ikke medbringes. Dette kjøper Uglan inn, av godkjent type, og søker de aktuelle instanser vedrørende bruk. det er nulltoleranse for bruk av rusmidler for de som er behjelpelig med å fyre av disse før kampstart. Aldersgrense er 18 år. Dette håndteres av pyroteknisk ansvarlig, 
 • Åpenbart berusede personer kan risikere å bli bortvist ifra stadion. Dette gjelder både hjemmekamper og bortekamper. Det oppfordres til å ikke overdrive alkoholinntaket før kamp.
 • På borteturer i regi av Uglan Supporterklubb forventes normal oppførsel. Voldsom, ukontrollert eller aggressiv opptreden, samt bruk av nedsettende språk, er forbudt. Dette kan føre til bortvisning fra bussen. 
 • Hærverk på stadion vil kunne medføre bortvisning, anmeldelse og erstatningskrav. I ytterste konsekvens mister man medlemskap og kan bli utestengt fra stadion. Dette gjelder også, i høyeste grad, på bortekamper. Det er Kristiansund Ballklubb som blir holdt ansvarlig for slike hendelser og dermed må betale eventuelle utgifter. Dette vil deretter kunne viderefaktureres til Uglan og/eller vedkommende som utførte dette. 
 • Uglan er en sterkt voksende supporterklubb. Det er derfor viktig med en organisasjon som fungerer, og at medlemmene forholder seg til styrets vedtak og instrukser
 • Styret er i høyeste grad mottakelig for ideer og innspill til forbedringer/forandringer
 • Styret velges av betalende medlemmer på årsmøtet, jamfør vedtektene
 • Som medlem i Uglan er du også representant for Uglan i tiden mellom kamper. Dette gjelder også på sosiale medier
 • Uttalelser til medier om internt anliggende i Uglan skal kun gjøres av leder/nestleder
 • Alle medlemmer oppfordres til å lage lyd, men det er ikke påbudt
 • De færreste av oss kan synge, ,men sammen med mange andre ugler blir det bra!

 

Det er ønskelig at flest mulig stiller opp på borteturer arrangert av Uglan. Dette vil gi bedre priser, være mer organisert og samtidig er det veldig gøy!

 

Hilsen styret i Uglan Supporterklubb

 

Bli medlem? Klikk her