Uglan Supporterklubb
Postadresse

Nedre Enggate 19
6509 KRISTIANSUND N

Besøksadresse

Nedre Enggate 19
6509 KRISTIANSUND N

Org.nr.

989576550

Her er en oversikt over styret og mailene som Uglan har. Denne oversikten skal gjøre det enklere for deg å ta kontakt med riktig person med en gang. Har du en generell forespørsel til oss, kan du bruke skjema over 


Leder Jarl Ivar Eriksen styret.uglan@gmail.com
Nestleder Marita Petterson Mokkelbost 
Sekretær Christina Gundersen
Kasserer Anne Grethe Mittet kasserer.uglan@gmail.com
Styremedlem Rita Olsen
Styremedlem Birger Rindal
Styremedlem TIFO Paul Kristoffersen tifo.uglan@gmail.com
Styremedlem Nettan Pettersson
Styremedlem Bortetur Jannicke Bøe borteturer.uglan@gmail.com
Medlemsansvarlig medlem.uglan2003@gmail.com 
Styremedlem  Reglement og media Aina Grønseth media.uglan@gmail.com
MiniUglan miniuglan@gmail.com

Vara 1 Bjørnar Bakst Gjerde
Vara 3 Kristian Stabbursvik
Vara 4 Odd Bjørnar Bøe

 

Andre ansvarsområder:
Butikken Anne Grethe Mittet  uglanbutikken18@gmail.com
Arrangement Marita Petterson Mokkelbost arrangement.uglan@gmail.com 

 

 

 

Bli medlem? Klikk her