Uglan Supporterklubb
Postadresse

President Christiesgate 7
6509 KRISTIANSUND N

Org.nr.

989576550

Styrets sammensetning 2024
På årsmøtet holdt 08.02.24 ble det vedtatt at antall medlemmer i styret reduseres til 6, pluss 2 vara.


Leder Aina Grønseth
Nestleder Marita Mokkelbost 
Sekretær Christin Dybvik
Kasserer Anne Grethe Mittet
Styremedlem Paul Kristoffersen
Styremedlem Jannicke Bøe
Vara 1 Roger Holm
Vara 2 Alexander Hjelset


Kontakt:
Leder/Nestleder                       styret.uglan@gmail.com
TIFO                                        tifo.uglan@gmail.com
Arrangement arrangement.uglan@gmail.com 
MiniUglan miniuglan@gmail.com

Bortetur                         borteturer.uglan@gmail.com
Medlem                                    medlem.uglan2003@gmail.com

 

 

Bli medlem? Klikk her