Regler / Betingelser for Borteturer

Bli Medlem

❗️Turen i sin helhet gjelder til og fra Kristiansund Stadion om ikke annet er avtalt

❗️På/avstigning andre steder skal på forhånd (ved bestilling)avklares med turansvarlig. Turansvarlig eller dedikert person utpekt av turansvarlig er den som skal ta dette med sjåfør/transportør. Ingen andre skal gjøre slike henvendelser.Dette kan innebære følgende:Turansvarlig kan ikke innfri ønske om stopp men tilrettelegger for å stoppe i nærheten av ønsket destinasjon om mulig.Ved flere oppsatte busser kan man bli henvist til en spesiell buss hvor flere passasjerer har lignende ønsker.

❗️Det må påregnes noe støy i bussen. Det oppfordres til sang og kauk.

❗️Ugler under 18 år må ha foresatte med på bussen, om ikke familiebusser er lagt til rette for.

❗️All påmeldning skjer pr mail på borteturer.uglan@gmail.com og regnes da som bindende.Det er nok med standardtekst:Jeg, navn navnesen tlf 12345678, melder meg herved på bortetur til *by/sted*

❗️Betalingsinfo vil da bli gitt som en bekreftelse på påmelding. Kontant betaling avreisedag godtaes ikke uten avtale med turansvarlig. All anne kontant betaling skal på forhånd skje i uglanbutikken og man får egen kvittering på turen der. Denne kvitteringen må medbringes ved påstigning.